ماستیک درزگیر آسفالت HM 2000

ماستیک درزگیر آسفالت

Asphalt Mastic Cracks _ _ HM 2000

این ماستیک بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر تولید گردیده وجهت درزگیری سطوح آسفالت به کار می رود.


خواص واثرات

۱- مقاومت در برابر تغییرات دما.
۲- الاستیسیته بالا.
۳- چسبندگی عادی به آسفالت.
۴- مقاومت در برابر جاری شدن (FLOW).

موارد کاربرد

درزگیری سطوح آسفالت.


میزان مصرف

میزان مصرف HM2000  در هر متر طول معادل ۷۰۰ گرم می باشد.

روش مصرف

آماده سازی درز :
۱- کلیه درزها می بایست کاملا” از گردوغبار تمیز شده وخشک باشند .
۲- در صورت نیاز ، بوسیله یک پرکننده عمق درز را به میزان قابل اجرا می رسانیم .

نحوه اجرا وتجهیزات مورد نیاز

۱- از یک مخزن دو جداره استفاده نموده وبه صورت غیر مستقیم ماستیک را داخل آن ذوب می نمائیم وپس از ذوب شدن ، آن را داخل درز تزریق می کنیم.
توجه :

۱- در دمای زیر ۱۰Co اجرا نگردد.
۲- هنگام بارندگی ویا خیس بودن درز ، به کار برده نشود.
۳- لازم است که در هنگام ذوب نمودن ، دما تحت کنترل باشد.


مشخصات فیزیکی و شیمیایی

۱- چگالی : ۱/۲gr/cm3.
۲- حداکثر دمای حرارت دهی : ۱۸۰Co.
۳- حداکثر دمای مخلوط در میکسر ۵ ± ۱۶۰٫

مدت و شرایط نگهداری

یكسال در بسته بندی اولیه دور از تابش مستقیم نور خورشید.

نوع بسته بندی

ماستیک ها داخل کارتن ۱۵ کیلوگرمی وپالتهای ۹۰۰ کیلوگرمی عرضه می گردد