فوق روان کننده دیرگیر

فوق روان کننده دیرگیر Accelerate Super Plasticizer _ _ H-D     این محصول به عنوان یک افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده برای شکل زیاد بتن و افزایش مقاومت اولیه و نهایی بسیار کاربرد دارد که نقش مهمی در تسریع زمان گیرش بتن در زمان کوتاه دارد و برای بتن‌ریزی در هوای گرم به اطلاعت بیشتر دربارهفوق روان کننده دیرگیر[…]

روان کننده بتن

روان کننده بتن Water reducing admixtures Plasticizers    H-15   اين محصول برپایه لیگنو سولفونات  جديدترين گونه مواد كاهنده آب و افزاينده روانی بتن مي‌باشد . که بر سه نوع (زودگیر ،نرمال ودیرگیر)قابل ارائه می‌باشد H-15 براي ساخت بتن‌هاي پر مقاومت و خود متراكم طراحي و توليد شده است. كه با استانداردهاي ASTMC0494TYPEA,B,D  و bs5075 اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن[…]