روان کننده بتن

روان کننده بتن  H-15     h-15 برپایه لیگنو سولفونات  جديدترين نوع مواد کاهش دهنده آب و افزایش دهنده روانی بتن مي‌باشد . که بر سه نوع (زودگیر ،نرمال ودیرگیر)ارائه می شود. این ماده براي ساخت بتن‌هايی با مقاومت بالا و خود متراكم طراحي و توليد شده است. كه با استانداردهاي زیر مطابقت دارد. ASTMC0494TYPEA,B,D اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن[…]

روان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن Water reducing admixtures Plasticizers _ _ H-15   ابر روان کننده Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   فوق روان کننده نرمال Retarder Super Plasticizer _ _ H-16   فوق روان کننده زودگیر Normal Super Plasticizer _ _ H-Z   فوق روان کننده دیرگیر Accelerate Super Plasticizer _ _ H-D     اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن[…]

فوق روان کننده دیرگیر

فوق روان کننده دیرگیر Accelerate Super Plasticizer _ _ H-D     H-D به عنوان یک افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده برای شکل زیاد بتن و افزایش مقاومت اولیه و نهایی بسیار کاربرد دارد که نقش مهمی در تسریع زمان گیرش بتن در زمان کوتاه دارد و برای بتن‌ریزی در هوای گرم به کار اطلاعت بیشتر دربارهفوق روان کننده دیرگیر[…]

روان کننده بتن

روان کننده بتن Water reducing admixtures Plasticizers _ _ H-15     اين محصول برپایه لیگنو سولفونات  جديدترين گونه مواد كاهنده آب و افزاينده روانی بتن مي‌باشد . که بر سه نوع (زودگیر ،نرمال ودیرگیر)قابل ارائه می‌باشد H-15 براي ساخت بتن‌هاي پر مقاومت و خود متراكم طراحي و توليد شده است. كه با استانداردهاي ASTMC0494TYPEA,B,D  اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن[…]

فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده زودگیر Normal Super Plasticizer _ _ H-Z   H-Z به عنوان یک افزودنی روان ساز مایع برای شکل پذیری زیاد بتن و افزایش مقاومت اولیه و نهایی بسیار کاربرد دارد. که نقش مهمی در تسریع زمان گیرش بتن در زمان کوتاه دارد و برای بتن‌ریزی در هوای سرد به کار می‌رود با اطلاعت بیشتر دربارهفوق روان کننده زودگیر[…]

فوق روان کننده نرمال

فوق روان کننده نرمال Retarder Super Plasticizer _ _ H-16   اين محصول برپایه نفتالین سولفونات قوی‌ترین گونه مواد كاهنده آب و افزاينده روانی بتن مي‌باشد. که به جز سهولت اجرا باعث افزایش مقاومت اولیه و نهايی بتن، باعث افزایش خاصیت چسبندگی مصالح بکار رفته و کاهش جمع‌شدگی بتن می‌گردد كه با استانداردهاي ASTMC494TYPEF ,  اطلاعت بیشتر دربارهفوق روان کننده نرمال[…]

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد.  كه در سه نوع ویژه HS3000        HS500   ,    HS  قابل ارائه است که با استانداردهای ASTM C49, ASTM c1017, EN934-2 مطابقت دارد خواص واثرات، اطلاعت بیشتر دربارهابر روان کننده بتن[…]