ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد.  كه در سه نوع ویژه HS3000        HS500   ,    HS  قابل ارائه است که با استانداردهای ASTM C49, ASTM c1017, EN934-2 مطابقت دارد خواص واثرات، اطلاعت بیشتر دربارهابر روان کننده بتن[…]