روان کننده بتن

روان کننده بتن  H-15     h-15 برپایه لیگنو سولفونات  جديدترين نوع مواد کاهش دهنده آب و افزایش دهنده روانی بتن مي‌باشد . که بر سه نوع (زودگیر ،نرمال ودیرگیر)ارائه می شود. این ماده براي ساخت بتن‌هايی با مقاومت بالا و خود متراكم طراحي و توليد شده است. كه با استانداردهاي زیر مطابقت دارد. ASTMC0494TYPEA,B,D اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن[…]

روان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن Water reducing admixtures Plasticizers _ _ H-15   ابر روان کننده Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   فوق روان کننده نرمال Retarder Super Plasticizer _ _ H-16   فوق روان کننده زودگیر Normal Super Plasticizer _ _ H-Z   فوق روان کننده دیرگیر Accelerate Super Plasticizer _ _ H-D     اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن[…]

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد.  كه در سه نوع ویژه HS3000        HS500   ,    HS  قابل ارائه است که با استانداردهای ASTM C49, ASTM c1017, EN934-2 مطابقت دارد خواص واثرات، اطلاعت بیشتر دربارهابر روان کننده بتن[…]